HLWM-Hope4Dalits 

is een christelijke organisatie, die sinds 1998 werkzaam is in een kustgebied in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Door woord en daad geeft dit hoop aan de veelal zeer arme Dalits, de laagste kaste van de bevolking in India. De leiding daarvan is in handen van het Indiase voorgangers echtpaar Joseph en Geetha Komanapalli.

 

Doel

Het doel van HLWM-Hope4Dalits is hoop en praktische steun te geven . Dit wordt gedaan door:

- de verkondiging van het evangelie;

- onderwijs voor kinderen, adolescenten en volwassenen inclusief beroepsonderwijs;

- dorpsontwikkelingsprojecten en medische hulp..

Leefomstandigheden

De mensen in dit gebied zijn vaak ongeletterd, werken overwegend als vissers of dagloners. Niet alleen leiden velen van hen een marginaal leven, maar worden onrein beschouwd en in de Hindoe samenleving ernstig benadeeld.

Ongeveer 70 parochies worden verzorgd door 70 evangelisten en 30 bijbelvrouwen.

HLWM heeft verschillende educatieve en trainingsfaciliteiten opgezet als kindertehuizen en kinderdagverblijven, scholen, vakschool, naaischolen, bijbelschool, avondlessen voor volwassenen.

Met behulp van het wereldwijd goedgekeurde dorpsontwikkelingsconcept "Community Health Education (CHE)" wordt onderwijs, sanitaire en medische hulp aangeboden. 

Ik wil helpen ...

"Niemand kan alles doen, maar iedereen kan iets doen".

 

Bestuur :

R.van Dijkhorst

B.Visser

A.C.van Halem 

St. Hermon Living Water Ministries  

Zernikelaan 8

8024 ZZ Zwolle

Bankrekening: St. Hermon Living Water Ministries

Rabobank: NL82 RABO 0160 7576 49

  • Facebook Social Icon