top of page
DSC_0201_edited
4DSC_0053-Ausschnitt_edited_edited_edited
P1010025
HLWM Pieter 2006 373_edited
11a
27a
zgzjbop7_1_DSC_1179_edited_edited
HLWM Pieter 2006 067_edited_edited_edited
5vptbecs_1_DSC_1342
3a1fy15m_1_DSC_1228_edited_edited
2gcat3nu_1_DSC_1169_edited
ivfpmc21_2_DSC_1256
7bfbcr00_2_DSC_1261
12DSC_0679_edited_edited_edited
gxy9i691_2_DSC_1157
yxzn2hw6_2_DSC_1189
DSC_0888
5iunrjeq_1_DSC_1199_edited_edited
jjiawpl7_2_DSC_1193
DSC_0196
DSC_0295

India - een land van contrasten

 • Rijkdom: hoge economische groei en snelgroeiende economische centra

 • Extreme armoede: volgens de Wereldbank leefden wereldwijd 896 miljoen mensen onder de wereldwijd gedefinieerde armoedegrens van USD 1,90 (PPP) per hoofd van de bevolking in 2012, waarvan ongeveer 30% in India.

 • In 2014 woonde 44% (1975: 36%) van de ondervoede mensen in India. Ongeveer een kwart van de bevolking op het sub-Indiase continent is ondervoed (BMI-index <18, bron: Wirtschaftswoche 8.4.2016)

 • Dalits worden vooral getroffen door armoede en ondervoeding.

 • De enige kans om uit de ellende spiraal en het kaste-systeem te komen is onderwijs.

 • HLWM-Hope4Dalits biedt onderwijs en helpt zichzelf te helpen, zodat deze mensen hoop en vooruitzichten krijgen voor een betere toekomst.

Kastenstelsel - Dalits

 • Het strikt hiërarchische kastenstelsel is een elementair onderdeel van de Hindoe-religie en leert een ongelijkheid van mensen.

 • Het hindoeïsme leert dat de meeste mensen als gevolg van hun karma in één van de vier status groepen worden geboren. De kaste bepaalt het beroep, het huwelijk, de woonplaats.

 • Ongeveer 20% van de Indiase bevolking maakt geen deel uit van het kastenstelsel: ze worden Dalits genoemd en worden, aangezien ze kasteloos zijn, gediscrimineerd en uitgebuit als 'onaanraakbare' subhumans.

 • Armoede, analfabetisme, marginalisatie, uitbuiting, slavernij, geweld en misbruik maken allemaal deel uit van het dagelijks leven van Dalits.

 • De discriminatie van de Dalits is sinds 1948 bij wet verboden, maar bepaalt tot op heden, vooral op het platteland, zoals ook op het werkterrein van HLWM-Hope4Dalits, de levens van de mensen.

bottom of page