India - een land van contrasten

 • Rijkdom: hoge economische groei en snelgroeiende economische centra

 • Extreme armoede: volgens de Wereldbank leefden wereldwijd 896 miljoen mensen onder de wereldwijd gedefinieerde armoedegrens van USD 1,90 (PPP) per hoofd van de bevolking in 2012, waarvan ongeveer 30% in India.

 • In 2014 woonde 44% (1975: 36%) van de ondervoede mensen in India. Ongeveer een kwart van de bevolking op het sub-Indiase continent is ondervoed (BMI-index <18, bron: Wirtschaftswoche 8.4.2016)

 • Dalits worden vooral getroffen door armoede en ondervoeding.

 • De enige kans om uit de ellende spiraal en het kaste-systeem te komen is onderwijs.

 • HLWM-Hope4Dalits biedt onderwijs en helpt zichzelf te helpen, zodat deze mensen hoop en vooruitzichten krijgen voor een betere toekomst.

Kastenstelsel - Dalits

 • Het strikt hiërarchische kastenstelsel is een elementair onderdeel van de Hindoe-religie en leert een ongelijkheid van mensen.

 • Het hindoeïsme leert dat de meeste mensen als gevolg van hun karma in één van de vier status groepen worden geboren. De kaste bepaalt het beroep, het huwelijk, de woonplaats.

 • Ongeveer 20% van de Indiase bevolking maakt geen deel uit van het kastenstelsel: ze worden Dalits genoemd en worden, aangezien ze kasteloos zijn, gediscrimineerd en uitgebuit als 'onaanraakbare' subhumans.

 • Armoede, analfabetisme, marginalisatie, uitbuiting, slavernij, geweld en misbruik maken allemaal deel uit van het dagelijks leven van Dalits.

 • De discriminatie van de Dalits is sinds 1948 bij wet verboden, maar bepaalt tot op heden, vooral op het platteland, zoals ook op het werkterrein van HLWM-Hope4Dalits, de levens van de mensen.

 

Bestuur :

R.van Dijkhorst

B.Visser

A.C.van Halem 

St. Hermon Living Water Ministries  

Zernikelaan 8

8024 ZZ Zwolle

Bankrekening: St. Hermon Living Water Ministries

Rabobank: NL82 RABO 0160 7576 49

 • Facebook Social Icon